Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub?

Název: Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub?
Řešitelé: Albrechtová Jana (člen řeš. kolektivu)
Vohník Martin (člen řeš. kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: GAUK
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Výzkum interakcí mezi erikoidně mykorhizními a ektomykorhizními hostitelskými rostlinami prostřednictvím společného mycelia různých typů mykorhizních hub

Zpět na seznam