Project Detail

Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub?

Name: Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub?
Researchers: Albrechtová Jana (member of research team)
Vohník Martin (member of research team)
Vosátka Miroslav (member of research team)
Provider: GAUK
Realization from: 2005
Realization to: 2006
Summary: Výzkum interakcí mezi erikoidně mykorhizními a ektomykorhizními hostitelskými rostlinami prostřednictvím společného mycelia různých typů mykorhizních hub

Back to List