DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe

Název: DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe
Řešitelé: Pyšek Petr (vedoucí výzkumné skupiny)
Poskytovatel: EU - 6FP STREP projekt
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Biologické invaze nepůvodních druhů jsou považovány za významnou složku člověkem způsobených globálních změn životního prostředí. Zavlečené organismy mohou přenášet nové choroby, měnit procesy probíhající v ekosystémech, redukovat biodiverzitu, narušovat kulturní krajinu, snižovat hodnotu půdy či vody a mít další socioekonomické dopady. Úkolem projektu DAISIE je spojit informace o všech v Evropě nepůvodních suchozemských, sladkovodních a mořských druzích rostlin a živočichů a zpřístupnit tak všem informace o tom, které druhy jsou v jejich zemi invazní či potenciálně invazní, umožnit jim kontakt s odborníky na vybranou problematiku a poskytnout tak základ pro prevenci a kontrolu biologických invaz

Zpět na seznam