Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
R200051601 Obnova druhově bohatých luk výsevem regionální směsi: Proč jsou některé druhy neúspěšné? 2016 - 2016
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
Polar ecology summer course - bio sciences 2016 - 2016
GA16-19245S Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů 2016 - 2018
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
GA16-16406Y Geosiphon pyriformis - jedinecna arbuskularni houba tvorici endosymbiozu se sinicemi a arbuskularni mykorhizu 2016 - 2018
GA16-15134Y Nový pohled na starou problematiku: role celogenomových procesů v adaptivní radiaci rostlin studovaná pomocí moderních sekvenačních technik 2016 - 2018
GA16-19245S Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů 2016 - 2018
300999 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2016 - 2016
GA16-10100S Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace 2016 - 2018
300998 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2017 - 2017
ECOPOLARIS 2017 - 2019
GA 17-05506S Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diversity v temperátních trávnících 2017 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi v měřítku České republiky 2017 - 2019
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019