Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
PPK-354a/31/16 Vymyzelé a ohrožené druhy Třeboňska 2016 - 2016
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
GAUK-1074416 Diverzita lesních lišejníků – srovnání kulturních a pralesovitých porostů bučin a smrčin v ČR v kontextu pralesních rezervací v severních Karpatech a na Kavkaze 2016 - 2017
GA16-14649S Inaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogeneze a význam pro utváření a evoluční vývoj mechanizmů hormonální homeostáze 2016 - 2018
Téma SAV 16-17: Pozoruhodné prvky lichenobioty významných biotopů Slovenska a České republiky 2016 - 2017
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2016 - 2016
GA17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
749774 Výzkum biostimulačních účinků proteinového hydrolyzátu z peří na rostliny a na symbiotické mikroorganismy 2017 - 2019
INTERREG - 100281957 Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny. 2017 - 2019
200603MŠMT - LTAUSA17166 Role společenstev houbových symbiontů v kořenech v odpovědi rostlin na klimatické změny 2017 - 2019
GA17-19025S Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje původ roli? 2017 - 2019
300901EU Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou 2017 - 2017
Záchranná kultivace rdestu dlouholistého 2017 - 2017
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018