Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace

Název: Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace
Řešitelé: Roleček Jan (řešitel)
Plesková Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Vild Ondřej (člen řešitelského kolektivu)
Jamrichová Eva (člen řešitelského kolektivu)
Dudová Lydie (člen řešitelského kolektivu)
Svitavská Svobodová Helena (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA16-10100S
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2018

Zpět na seznam