Inaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogeneze a význam pro utváření a evoluční vývoj mechanizmů hormonální homeostáze

Název: Inaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogeneze a význam pro utváření a evoluční vývoj mechanizmů hormonální homeostáze
Řešitelé: Záveská Drábková Lenka (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA16-14649S
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2018
Shrnutí: Projekt je zaměřen na objasnění fylogeneze N-glukosyltransferázové dráhy, která se podílí na nevratné inaktivaci rostlinných hormonů typu cytokininů (CK). Produkty této dráhy, CK N7- a N9-glukosidy, jsou v rostlinách biosyntetizovány CK-N-glukosyltransferázami kódovanými dvěma UGT geny, UGT76C1 a UGT76C2. Touto cestou může být inaktivováno mnohem širší spektrum CK než jejich metabolickou degradací. V rámci projektu bude provedena fylogenetická a molekulární analýza UGT76C1 a UGT76C2 genů s cílem (1) určit jejich rozšíření napříč rostlinnou říší, (2) objasnit jejich utváření a evoluční vývoj v rámci rodiny glukosyltransferáz s využitím UGT76C1 a UGT76C2 jako markerů vedle dosud známých fylogenetických signálů (18S rDNA, 26S rDNA, matK, atpB, rbcL aj.) a (3) zhodnotit jejich význam při vývoji mechanizmů hormonální homeostáze v rostlinách. V návaznosti na zvolené přístupy budou rovněž (4) charakterizovány projevy navozené CK N-glukosyltransferázové dráhy na strukturální a funkční úrovni a (5) stanoven její biologický význam v rámci evoluce vyšších rostlin.

Zpět na seznam