Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů 2014 - 2016
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
b1 Studium biotechnologického potenciálu extremofilních a extremotolerantních řas a cyanobakterií 2014 - 2017
Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů 2014 - 2016
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
GA14-21715S Vliv invazních rostlin na ptačí společenstva: studium mechanismů jejich působení pomocí vybraných druhů dřevin zavlečených do České Republiky 2014 - 2016
7AMB14AR003 Mykorhizní a endofytické asociace kořenů argentinských vřesovcovitých (Ericaceae) v porovnání s vřesovcovitými střední Evropy 2014 - 2015
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
INTERACT, grant agreement No 262693 Srovnání pylových depozic v tundře střední Evropy a v subarktidě 2014 - 2014
14-21432S Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu 2014 - 2016
7AMB14AR003 Mykorhizní a endofytické asociace kořenů argentinských vřesovcovitých (Ericaceae) v porovnání s vřesovcovitými střední Evropy 2014 - 2015
GA14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
GA15-00113S Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobakteriální čeledě Oscillatoriaceae 2015 - 2017
GA15-13491S Vše záleží na správném načasování: role půdní banky v rostlinných invazích 2015 - 2017