Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů

Název: Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů
Řešitelé: Šumberová Kateřina (vedoucí – hlavní řešitel)
Potužák Jan (člen řeš. kolektivu)
Fabšičová Martina (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Vyhodnocením dat ze stacionární měřící stanice spolu s dalšími údaji o prostředí, planktonu a vegetaci zaznamenanými při pravidelných návštěvách vybraného rybníka a s údaji o hospodaření získanými od rybářů hodláme podrobně rozkrýt vztahy mezi jednotlivými složkami rybničního ekosystému. Inovací je propojení měření pomocí stabilně instalovaného systému senzorů s ostatním terénním monitoringem. Tato metoda nám umožní snáze interpretovat změny ve vegetaci, planktonních společenstvech a rybí obsádce a vyhodnotit produktivitu rybničního ekosystému, např. v různých klimatických podmínkách.

Zpět na seznam