Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů

Název: Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů
Řešitelé: Wild Jan (řešitel)
Soukupová (Švarcová) Markéta Gabriela (člen řešitelského kolektivu)
Klinerová Tereza (člen řešitelského kolektivu)
Kačmar Martin (člen řešitelského kolektivu)
Bobek Přemysl (člen řešitelského kolektivu)
Adámek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Krausová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Svitavská Svobodová Helena (člen řešitelského kolektivu)
Werchan (roz. Obstová) Barbora (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: 14-22658S
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Požáry jsou klíčové pro heterogenitu a druhovou diverzitu boreální krajiny. I přes existenci podobných lesů a vhodného klimatu byl požár ve střední Evropě dlouhou dobu považován za náhodný, antropogenně podmíněný prvek, bez přímého vztahu k vývoji lesa. Současné studie však ukazují jeho význam v celém Holocénu i současnosti. Projekt je zaměřen na identifikaci faktorů ovlivňujících výskyt požárů a jejich vliv na vývoj lesa ve středoevropském prostoru. Využívá k tomu propojení uhlíkových sedimentů, pylových záznamů a současné požárové dynamiky a sukcesy po požáru.

Zpět na seznam