Srovnání pylových depozic v tundře střední Evropy a v subarktidě

Název: Srovnání pylových depozic v tundře střední Evropy a v subarktidě
Řešitelé: Svitavská Svobodová Helena (vedoucí – hlavní řešitel)
Bobek Přemysl (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: EC, 7th European Framework Programme (FP7)
Číslo: INTERACT, grant agreement No 262693
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Cilem projektu je srovnání ročních pylových depozic tak, jak jsou zaznamenávány v pylových pastech, s mapovanou vegetací tundry na severo-jižním gradientu of Krkonoš k tundře s nejsevernějším výskytem stromů v Abisku až po bezlesou arktickou tundru na Svalbardu (Svalbard; garantovano z jineho zdroje). Pylový monitoring ročních pylových pastí v Krkonoších. který začal před 16 lety, významný pro pochopení pylových depozic v tundře. Tundrové depozice jsou vsak v podmínkách Krkonoš ovlivněny sousedícími temperátními lesy. Dvě pylové pasti byly v Abisku instalovány již před pěti lety. Známé pylové depozice ze všech lokalit budou srovnány s mapovanou vegetací pro 1) zjištění pylových depozic v tundře v rozdílných regionech Evropy, 2) rozlišení regionálních depozic a pylu přinášeného z větších vzdáleností a 3) pro interpretaci fosilních pozdně glaciálních pylových spekter.

Zpět na seznam