Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu

Název: Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (spoluřešitel)
Knappová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Husáková Iveta (člen řešitelského kolektivu)
Hemrová Lucie (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Číslo: GA14-21432S
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Limitace šíření semeny a stanovištními podmínkami představují dvě základní teorie vysvětlující rozšíření druhu v krajině. Úspěšné obsazování stanovišť a následné přežívání je obzvláště komplikované u druhů rostlin, jejichž klíčení a následný růst závisí na přítomnosti vhodného mykorhizního symbionta. Cílem projektu je zjistit, do jaké míry je rozšíření lesních mykoheterotrofních rostlin v krajině určeno šířením semen a stanovištními podmínkami v kontextu závislosti klíčení a následného růstu na přítomnosti vhodných mykorhizních symbiontů.

Zpět na seznam