Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků

Název: Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků
Řešitelé: Müllerová Jana (řešitel)
Brůna Josef (člen řešitelského kolektivu)
Vítková Michaela (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: TAČR
Číslo: TA01010356,TA04020455
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Cílem projektu je vytvořit metodiku pro včasnou detekci a monitoring vybraných druhů invazních rostlin metodami dálkového průzkumu Země. V projektu bude testováno využití bezpilotního prostředku pro detekci modelových druhů: Heracleum mantegazzianum, Fallopia (F. japonica, sachalinensis a bohemica), Ailanthus altissima a Robinia pseudoacacia. Součástí výstupů projektu bude certifikovaná metodika mapování invazních druhů za použití dat DPZ a bezpilotní systém optimalizovaný pro operativní získávání dat o invazních druzích. Ověření metodiky bude probíhat v zájmových územích a vzniklé specializované mapy výskytu sledovaných invazních druhů budou dále využity státní správou pro podporu odborného rozhodování v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Zpět na seznam