Vliv invazních rostlin na ptačí společenstva: studium mechanismů jejich působení pomocí vybraných druhů dřevin zavlečených do České Republiky

Název: Vliv invazních rostlin na ptačí společenstva: studium mechanismů jejich působení pomocí vybraných druhů dřevin zavlečených do České Republiky
Řešitelé: Hejda Martin (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová Agentura České Republiky
Číslo: GA14-21715S
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Projekt se zabývá vlivem invazní dřeviny Robinia pseudacacia na společenstva. Je založen na srovnání porostů invazní dřeviny s porosty původních dřevin a zabývá se vlivem na druhové bohatství a složení cévnatých rostlin, nočních motýlů a ptáků.

Zpět na seznam