Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2011
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009