Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Populační biologie a ekologie poloparazitických druhů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2006
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2011
Vegetace ČR
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008