Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo 2007 - 2009
Imobilizace kadmia v půdě arbuskulárními mykorhizními houbami: role extraradikálního mycélia hub vlivů mykorhizy zprostředkovaných rostlinou 2007 - 2009
Monitoravání stavu a drobné managamentové úpravy lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii) 2007 - 2008
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo 2007 - 2009
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
IAA601410709 Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
Vliv fragmentace biotopu na ptací spolecenstva afromontánních lesu 2007 - 2009
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2007 - 2007
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY 2007 - 2009
Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje