Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Molekulární systematika Ceratostomella-komplex a příbuzných peritheciálních askomycetů 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009