Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin

Název: Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (řešitel)
Abela-Hofbauerová Inés H. (člen řešitelského kolektivu)
Dostálek Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA526/08/0706
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Cílem tohoto projektu je prozkoumat dva modely nejvhodnější biologické kontroly. Hodláme studovat vliv býložravého hmyzu na Cirsium arvense a to experimentálním testováním přímých a nepřímých efektů nezávislých skupin býložravého hmyzu na schopnost vegetativního i generativního přežití rostliny.

Zpět na seznam