Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
IAA600050711 Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
IAA600050711 Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Evoluce vlastností druhů týkajících se jejich schopnosti disperse 2007 - 2009
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
KJB600050713 Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
IAA600050704 Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L.subsp.verna v NPP Rovná u Strakonic 2007 - 2008
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas 2007 - 2011
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Imobilizace kadmia v půdě arbuskulárními mykorhizními houbami: role extraradikálního mycélia hub vlivů mykorhizy zprostředkovaných rostlinou 2007 - 2009
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008