Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
PHYLOGENY OF JUNCACEAE WITH SPECIAL EMPHASIS TO MONOPHYLETIC JUNCUS SECT. STYGIOPSIS 2006 - 2006
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
Genotypová a ekologická diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008