Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
PHYLOGENY OF JUNCACEAE WITH SPECIAL EMPHASIS TO MONOPHYLETIC JUNCUS SECT. STYGIOPSIS 2006 - 2006
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Výzkum bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy 2006 - 2008
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Taxonomická revize skupiny Lecanora anopta/hypoptoides (Lecanorales, Ascomycotina, lichenes) ve střední Evropě založená na morfologických, chemických a molekulárních datech 2006 - 2008
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
Molekulární systematika Ceratostomella-komplex a příbuzných peritheciálních askomycetů 2006 - 2008
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010