Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Výzkum bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy 2006 - 2008
Geo-biodiversity of Abisko Mountains and Giant Mountains ( Krkonoše/Krakonosze in Czechia and Poland respectively) - comparative study of periglacial relief forms, their biota and survival during winter season. 2006 - 2009
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2011
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008