Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
Vegetace ČR
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010