Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie 2007 - 2009
Vliv fragmentace biotopu na ptací spolecenstva afromontánních lesu 2007 - 2009
Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo 2007 - 2009
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas 2007 - 2011
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009