Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni

Název: Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni
Řešitelé: Mazůrek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Chlumská Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Dvorský Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/08/H044
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Náš projekt nabízí vzájemnou integraci a interakci 25 doktorských projektů z několika příbuzných oborů (ekologie, zoologie a botanika) v následujících klíčových aspektech: (i) integrace studií populací, společenstev a makroekologie, (ii) integrace studií vegetace, hmyzu a obratlovců, (iii) integrace studií z ekosystémů mírného a tropického pásma, (iv) integrace ekologických a evolučních přístupů ke studiu populací a společenstev, (v) integrace observačních a experimentálních přístupů ke studiu ekologie, (vi) integrace základního ekologického výzkumu s aplikacemi pro ochranu přírody, (vii) interakce různých metodických přístupů: modelování, statistiky, experimentální ekologie a etologie, kladistiky, synekologie a taxonomie. Témata disertací tvoří 5 tematických okruhů: (i) experimentální ekologie rostliných populací a společenstev, (ii) ekologie hmyzích společenstev tropických a temperátních ekosystémů, (iii) vegetativní regenerace rostlin, (iv) populační dynamika a životní strategie organismů, a (v) výstražné zbarvení a mimikry ploštic – etologie ptačích predátorů, ekologie, fylogeneze. Projekt zahrnuje spolupráci různě specializovaných vědců, kteří jsou zároveň vedoucí doktorandských projektů, koordinované návrhy témat doktorských prací, program zahraničních návštěv doktorandů na spolupracujících špičkových výzkumných institucích, prezentaci výsledků disertací na mezinárodních vědeckých kongresech a rovněž cykly seminářů s rozsáhlou zahraniční účastí.

Zpět na seznam