Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model

Název: Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model
Řešitelé: Konopová Zdeňka (člen řeš. kolektivu)
Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP
Číslo: SP/2D2/111/08
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Ve střední Evropě postrádáme dlouhodobá sledování obnovy lesa po disturbanci, která jsou nezbytná jak pro pochopení dynamiky tohoto ekosystému, tak pro návrh jeho managementu. Navrhujeme proto vytvořit prostorově explicitní, realistický model sukcese horského smrkového lesa po narušení větrem nebo gradací podkorního hmyzu a s jeho pomocí pak identifikovat klíčové faktory sukcese, vyhodnotit vliv stavu lesa před narušením na průběh sukcese a predikovat vývoj lesa na několik desítek let dopředu.

Zpět na seznam