Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu (2008-2012)

Název: Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu (2008-2012)
Řešitelé: De Bello Francesco (člen řešitelského kolektivu)
Chlumská Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Dvorský Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Doležal Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Klimešová Jitka (člen řešitelského kolektivu)
Řeháková Klára (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAV
Číslo: IAA600050820
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Ve vysokých horách, kde je soucasné zvyšování teplot nejvetší, se oteplení klimatu projevuje migrací rostlin do vyšších nadmorských výšek. Přímých důkazů takových změn je ale překvapivě málo. Ješte méně se ví o faktorech, které tyto procesy buď urychlují nebo zpomalují. Naším záměrem je zjistit, zda takové migrace probíhají v subniválním stupni suchých Himalájí, kde by mohlo mít oteplení katastrofické důsledky nejen pro rostliny, ale i pro místní obyvatelstvo, protože množství vody uložené v zásobnících ledovcích a sněhu je nedostatečné. Získáváme data o migraci rostlin podél výškového gradientu, o významu limitace dostupností semen a prostředím, a o interakcích mezi rostlinami a mikrobiálními společenstvy. S použitím frakcionace isotopu a hodnot deficitu výparného tlaku bude hodnocen vliv omezené dostupnosti vody v půdě jak v relativne nižších polohách, kde půda vysychá, tak v extrémních nadmorských výškách, kde může být voda v půdě nedostupná díky každodennímu vymrzání.

Zpět na seznam