Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh 2008 - 2012
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi 2008 - 2008
Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic 2008 - 2010
IAA600050802 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
IAAX00050801 Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. 2008 - 2012
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk 2008 - 2010
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
KJB600050803 Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu 2008 - 2010
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma (polyfázický přístup). 2008 - 2009