Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
Mikroevolucní procesy v okrajových populacích rostlin s ploidní heterogenitou: Hieracium echioides jako modelový systém 2008 - 2010
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
Vztah produktivity a diverzity u rostlin a hmyzu 2008 - 2010
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
IAA600050802 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
IAA600050704 Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
KJB600050713 Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
IAA600050711 Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
IAA600050711 Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
IAA600050707 Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
IAA600050707 Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010