Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
Mikroevolucní procesy v okrajových populacích rostlin s ploidní heterogenitou: Hieracium echioides jako modelový systém 2008 - 2010
Biodiversity and Ecosystem Functioning of High-Arctic Biological Soil Crusts. Verleyen E. (UGent) and Elster J. (USB) 2008 - 2022
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou.. 2008 - 2010
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh 2008 - 2011
7E09053 Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
GD206/08/H049 Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině 2008 - 2011
Projekt EU - CAREX (koordinace výzkumu života v extrémním prostředí) 2008 - 2010
GA524/08/0496 Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic 2008 - 2010
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Taxonomická revize Diatom Types z Van Heurckovy Sbírky. 2008 - 2010
IAA600050802 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010