Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech 2007 - 2009
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010
Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill 2007 - 2008
IAA600050711 Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku 2007 - 2010
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
KJB600050704 Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech 2007 - 2009
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009