Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech

Název: Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech
Řešitelé: Čtvrtlíková Martina (řešitel)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Isoëtes echinospora a I. lacustris jsou v ČR kriticky ohrožené glaciální relikty, žijící pouze v silně acidifikovaných jezerech na Šumavě. V hlavní oblasti rozšíření v severní Evropě jsou typickými zástupci vegetace vod s nízkou pufrační kapacitou, které byly acidifikací rovněž postiženy. Projekt si klade za cíl objasnit biologickou odpověď šídlatek na acidifikaci a jejich indikační potenciál. Předmětem zájmu jsou šumavské a norské populace obou druhů šídlatek.

Zpět na seznam