Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Hospodaření rašeliníků s minerálními živinami 2005 - 2007
Manaaki Whenua Fellowship Výzkum lignikolních ascomycetů na Novém Zélandu 2005 - 2005
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Vliv arbuskulární mykorhizy na růst klonálních rostlin v živinově homogenním a heterogenním půdním prostředí 2005 - 2007
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Genotypová a ekologické diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
Metody studia získávání živin a strukturálních změn kořenů ektomykorrhizních dřevinných druhův podmínkách horských ekosystémů 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Metody studia získávání živin a strukturálních změn kořenů ektomykorrhizních dřevinných druhův podmínkách horských ekosystémů 2005 - 2007
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub. 2005 - 2009