Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin

Název: Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin
Řešitelé: Perglová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Pergl Jan (člen řešitelského kolektivu)
Zákravský Petr (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Klimešová Jitka (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Suda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Cílem projektu je získat podrobné informace o reprodukčních charakteristikách co největšího počtu naturalizovaných neofytů české flóry. Získané charakteristiky spolu se znalostí chování studovaných druhů v české krajině a historií invaze budou po statistickém zpracování využity jako prediktory invazního chování. Přístup projektu přispěje k překonání mezery mezi srovnávacími studiemi zavlečených flór a detailními populačně ekologickými studiemi jednotlivých druhů.

Zpět na seznam