Identifikace kritických fází životního cyklu u dvou ohrožených druhů cévnatých rostlin Dracocephalum austriacum a Gladiolus palustris

Název: Identifikace kritických fází životního cyklu u dvou ohrožených druhů cévnatých rostlin Dracocephalum austriacum a Gladiolus palustris
Řešitelé: Dostálek Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: GA UK
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Cílem tohoto projektu bylo získat podrobnější náhled na mechanismy zodpovědné za změny v populační velikosti vzácných druhů (na příkladu druhů Dracocephalum austriacum a Gladiolus palustris) pomocí podrobného sledování dynamiky a genetické diverzity jejich populací. Výsledky těchto studií identifikovaly kritické fáze životního cyklu a umožnily tedy rozhodnout, které fáze cyklu mají být přednostně podporovány v případě poklesu velikosti populace druhu.

Zpět na seznam