Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku

Název: Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan (člen řešitelského kolektivu)
Mácová Marcela (člen řešitelského kolektivu)
Herben Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Härtel Handrij (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Cílem navrhovaného projektu je zjistit úlohu krajinných struktur a různých disperzních parametrů pro invazně se šířící druh Pinus strobus a to pomocí realistického prostorového modelu. Invazní šíření bude modelováno v oblasti pískovcového skalního města České Švýcarsko, která má širokou škálu stanovišť s různým stupněm propojenosti a hustoty pro druh vhodných lokalit. Model bude parametrizován pomocí populačně biologických charakteristik druhu a kalibrován na základě historických údajů o šíření druhu v krajině. Model bude využit i k navržení strategie odstraňování druhu z území.

Zpět na seznam