Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
MGSII-18,MGSII-18 Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) 2015 - 2016
Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci klonální rostliny ke změně klimatu 2015 - 2017
GA15-11805S Vichřice v českých zemích za posledních 500 let 2015 - 2017
GA15-11635S Úloha kořenů a opadu ve zpětnovazebných interakcíchrostlin a půdy a jejich vliv na sukcesi půdních organismů a rostlin 2015 - 2017
MGSII-19 Populační studie a vliv sukcese v populacích hvozdíku písečného českého v rámci realizačního projektu záchranného programu 2015 - 2016
Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci klonální rostliny ke změně klimatu 2015 - 2017
GA15-13491S Vše záleží na správném načasování: role půdní banky v rostlinných invazích 2015 - 2017
200601MŠMT - LD15158 Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu 2015 - 2017
dosud nepřiděleno Biologické charakteristiky a udržitelný management of Ambrosia artemisiifolia v Evropě 2015 - 2016
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016
200601MŠMT - LD15158 Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu 2015 - 2017
GA15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů 2015 - 2017
b1 Studium biotechnologického potenciálu extremofilních a extremotolerantních řas a cyanobakterií 2014 - 2017
Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů 2014 - 2016
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
7AMB14SK135 Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats 2014 - 2015
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
14-15414S Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites 2014 - 2016