Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
14-15414S Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites 2014 - 2016
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
14-15414S Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites 2014 - 2016
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
7AMB14SK135 Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats. 2014 - 2015
14-22658S Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů 2014 - 2016
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
14-22658S Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů 2014 - 2016
GA13-10377S Dynamika společenstev mykorhizních hub v průběhu sukcese na výsypkách ve vztahu ke změnám vegetace a vývoji půdy 2013 - 2017
TA03011184 Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů 2013 - 2016