Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět

Název: Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (řešitel)
Líblová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Šurinová Mária (člen řešitelského kolektivu)
Rokaya Maan Bahadur (člen řešitelského kolektivu)
Dostálek Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA17-10280S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Prozkoumat fenotypickou plasticitu a genetickou diferenciaci podél gradientu klimatických podmínek široce rozšířeného rodu. Propojit variabilitu rostlinných vlastností s variabilitou v expresi genů kontrolující tyto vlastnosti a predikovat schopnost druhů přizpůsobit se měnícímu klimatu.

Zpět na seznam