Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Rekonstrukce vegetace a krajiny jako životního prostředí člověka a fauny České a Slovenské republiky pro poslední dobu ledovou 2003 - 2005
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2007
Rostlinstvo Slovenské a České republiky 2004 - 2005
Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe. 2004 - 2006