Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Vztahy, molekulární a fenotypové vlastnosti heterocytozních sinic. 2003 - 2005
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Rekonstrukce vegetace a krajiny jako životního prostředí člověka a fauny České a Slovenské republiky pro poslední dobu ledovou 2003 - 2005
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005