Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích

Název: Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích
Řešitelé: Šumberová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Hájková Petra (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Projekt na PřF MU v Brně. Zahrnuje fytocenologický výzkum v terénu a následné analýzy sebraných dat, výsledkem bude a) klasifikace vybraných typů mokřadní vegetace, b) zjištění hlavních gradientů variability ve vegetaci. Projekt pokrývá všechna velká bulharská pohoří a mokřady v dolním Podunají.

Zpět na seznam