Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria?

Název: Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria?
Řešitelé: Berchová Kateřina (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Studie zaměřená na roli hybridizace u invazních taxonů rodu Reynoutria. V rámci projektu je genetickými metodami analyzováno realizované, tj. přírodních a potenciální hybridní potomstvo R. ×bohemica. Studie je zaměřena na srovnání dvou lokalit s odlišnými přírodními podmínkami a způsobem vzniku hybridního potomstva.

Zpět na seznam