Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae)

Název: Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae)
Řešitelé: Štěpánek Václav (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AVCR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Cílem navhovaného projektu je fylogenetická rekonstrukce vztahů a objasnění evolučních procesů stojících v pozadí současné ekogeografické diferenciace populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris. Kombinace molekulární fylogeneze (odvozené z ITS oblasti nrDNA a vybraných úseků chloroplastové DNA) s fylogenetickými informacemi získanými z klasických biosystematických dat (morfologických a karyologických) přispěje k hlubšímu pochopení biogeografické a evoluční historie skupiny. Aby bylo zachyceno reprezentativní spektrum variability, do analýz budou zahrnuty populace z různých evropských vysokohoří. Tento komplexní přístup umožní objasnit evoluční diverzitu a nepřehledné taxonomické vztahy ve skupině, v neposlední řadě poskytne nezbytné informace pro ochranu genofondu těchto vesměs endemitních taxonů. V obecnější rovině projekt prohloubí znalosti o vlivu čtvrtohorních klimatických změn na diverzitu rostlinných populací v evropských vysokohorských systémech.

Zpět na seznam