VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003

Název: VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003
Řešitelé: Adamec Lubomír (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŽP CR a AOPK ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2003
Shrnutí: Jedná se o roční pokračování projektu VaV, který v roce 2003 probíhal naposledy, a to od roku 1997. Cílem projektu bylo geobotanické, floristické a hydrochemické sledování vodní vegetace a vody NPR Břehyňského rybníka u Doks v sezóně 2003 po skončeném opakovaném zimování rybníka bez amurů jako regulačního opatření proti stolístku klasnatému

Zpět na seznam