Časopis Botanika

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Botanika:

Obsah čísla 2/2018

Právě vyšel časopis Botanika v novém kabátě! Časopis má novou redakční radu a nového šéfredaktora (viz níže). Do nového kabátu časopis oblékl grafik Jiří Kaláček.

Obsah čísla 1/2018

Průhonický park a zámek je místo, kde sídlí srdce našeho ústavu. Je to krásné a hojně navštěvované místo, a tak jsme se rozhodli Vám přiblížit výzkum, který probíhá na rybnících v parku pod vedením Elišky a Blahoslava Maršálkových z oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie. Koupání v rybnících je spíše letní záležitostí, ale určitě jste se letos na jaře dočetli v novinách o žluté záplavě pylu, v níž tentokrát řepka olejka vyšla celkem nevinně. Proč, to se dočtete v článku Evy Krauseové z paleoekologické laboratoře a Jiřího Machače z optické laboratoře. Také mediálně výživná je kauza plošného hynutí smrku. Co za ní stojí a nejen to, Vám prozradí vedoucí oddělení vegetační ekologie Radim Hédl. Botanici pozorují změny v krajině prostřednictvím květeny, která jim je důvěrně známá, tak jako nám na příkladu rodné vsi hezky popsala Katka Šumberová z oddělení vegetační ekologie. Nestudujeme jen volně rostoucí druhy, ale zajímají nás i ty pěstované. O tom, že zahrádkaření není úplně bez rizika pro přírodu, píše Jan Pergl z oddělení ekologie invazí. Proměny krajiny studuje Jiří Prošek z oddělení geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země, který stejně jako lidem připisuje krajině paměť, protože v ní rozpoznává stopy minulosti. A nakonec krátce o symbiotických organismech. Každý z nás už jistě slyšel o lišejnících jako spojení houby a řasy, ale asi 10 % lišejníků tvoří symbiózu se sinicí, jak vědí i sestry Claudia a Manuela Krügerovy z oddělení mykorrhizních symbióz. Také v tomto čísle pokračujeme v seriálu o našich botanických zahradách od Pavla Sekerky z oddělení genofondových sbírek, který tradičně zve na akce konané v botanické zahradě. Připravili jsme pro Vás i novou rubriku, která v krátkých a srozumitelných příspěvcích přibližuje vybrané výsledky našeho výzkumu. Blog píše ve spolupráci s autory publikací Stanislav Mihulka (redaktor popularizačního webu www.osel.cz).

Základní informace

Popularizační a informační časopis Botanika vydává od roku 2013 Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Šéfredaktor:
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Redakční rada:
RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Mgr. Josef Juráň
Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
RNDr. Pavel Sekerka
RNDr. Hana Skálová, CSc.
(všichni Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

ISSN 2336-2243 (Print)
ISSN 2336-2251 (On-line)

Evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury ČR E21830
© Všechna práva vyhrazena

Periodicita:
Pravidelná čísla časopisu vycházejí dvakrát ročně.
Monotematické speciály jsou vydávány obvykle jednou ročně – na jaře nebo na podzim v závislosti na tématu.

Informace jsou dostupné také na Twitterovém účtu.

Prodej a předplatné

Časopis je v prodeji v pobočkách knihkupectví Academia a v pokladně Průhonického parku za cenu 49 Kč (pravidelná čísla).

Cena předplatného pro dvě tištěná pravidelná čísla je 150 Kč (včetně balného a poštovného a bez Speciálu). Předplatné i jednotlivá čísla můžete objednávat e-mailem na adrese redakce botanika@ibot.cas.cz  nebo poštou na adrese

Redakce časopisu Botanika
BÚ AV ČR, v. v. i.
Zámek 1, 252 43 Průhonice

BONUS PRO PŘEDPLATITELE – elektronická verze ZDARMA (zaslání na emailovou adresu spolu s posledním číslem ročníku).

Středním a základním školám a jejich studentům nabízíme roční předplatné tištěné verze za zvýhodněnou cenu 130 Kč.

Informace pro autory

  1. Text má být srozumitelný i člověku, který se danou problematikou nikdy nezabýval; je určen vzdělaným laikům se zájmem o botaniku. Měl by být zajímavý, čtivý, neměl by být pouze popisný.
  2. Délka článku ve formátu textu Times New Roman 12, řádkování 1,5 by neměla překročit 2 stránky A4,
    tj. 4 000 znaků bez mezer. V případě nutnosti překročení délky kontaktujte redakci.
  3. Formát a styly. Text neformátujte. K zvýraznění některých slov nebo pasáží lze použít kurzívu nebo tučný řez. Nepište celá slova velkými písmeny – ani v nadpisech.
  4. Obrázky posílejte v samostatných souborech, uložené ve formátu TIFF, případně JPG nebo GIF (pokud možno využít formáty bez ztrátové komprese při ukládání). K očíslovaným obrázkům připravte popisky opatřené odpovídajícími čísly.
  5. Předání článku v elektronické podobě e-mailem na botanika@ibot.cas.cz

botanika-2_15Jehličnany_titulka