Časopis Botanika

Od roku 2013 vydává Botanický ústav AV ČR, v. v. i., popularizační a informační časopis Botanika.

Základní informace

Šéfredaktorka: RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Redakční rada:
doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.),
Ing. Barbora Kačmáčková (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Zdeňka Navrátilová (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova),
Ing. Ivana Plačková (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
RNDr. Pavel Sekerka (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. (Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

ISSN 2336-2243 (Print)
ISSN 2336-2251 (On-line)

Evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury ČR E21830
© Všechna práva vyhrazena

Periodicita:
Pravidelná čísla časopisu vycházejí dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.
Monotematické speciály jsou vydávány jednou ročně – na jaře nebo na podzim v závislosti na tématu.

botanika-2_15Jehličnany_titulka