Časopis Botanika

Od roku 2013 vydává Botanický ústav AV ČR, v. v. i., popularizační a informační časopis Botanika.

Základní informace

Šéfredaktorka: RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.
Redakční rada: Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D., Ing. Barbora Kačmáčková, RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D.,
Ing. Ivana Plačková, RNDr. Pavel Sekerka, RNDr. Hana Skálová, CSc.

ISSN 2336-2243 (Print)
ISSN 2336-2251 (On-line)

Evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury ČR E21830
© Všechna práva vyhrazena

Periodicita:
Pravidelná čísla časopisu vycházejí dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.
Monotematické speciály jsou vydávány jednou ročně – na jaře nebo na podzim v závislosti na tématu.

botanika-2_15Jehličnany_titulka