Časopis Botanika

Od roku 2013 vydává Botanický ústav AV ČR, v. v. i., popularizační a informační časopis Botanika.

Základní informace

Šéfredaktor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Redakční rada:

RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.

Mgr. Josef Juráň

Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.

RNDr. Pavel Sekerka

RNDr. Hana Skálová, CSc.

 

ISSN 2336-2243 (Print)
ISSN 2336-2251 (On-line)

Evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury ČR E21830
© Všechna práva vyhrazena

Periodicita:
Pravidelná čísla časopisu vycházejí dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.
Monotematické speciály jsou vydávány jednou ročně – na jaře nebo na podzim v závislosti na tématu.

Informace pro autory:

  1. Text má být srozumitelný i člověku, který se danou problematikou nikdy nezabýval; je určen vzdělaným laikům se zájmem o botaniku. Měl by být zajímavý, čtivý, neměl by být pouze popisný.
  2. Délka článku ve formátu textu Times New Roman 12, řádkování 1,5 by neměla překročit 2 stránky A4,
    tj. 4 000 znaků bez mezer. V případě nutnosti překročení délky kontaktujte redakci.
  3. Formát a styly. Text neformátujte. K zvýraznění některých slov nebo pasáží lze použít kurzívu nebo tučný řez. Nepište celá slova velkými písmeny – ani v nadpisech.
  4. Obrázky posílejte v samostatných souborech, uložené ve formátu TIFF, případně JPG nebo GIF (pokud možno využít formáty bez ztrátové komprese při ukládání). K očíslovaným obrázkům připravte popisky opatřené odpovídajícími čísly.
  5. Předání článku v elektronické podobě e-mailem na botanika@ibot.cas.cz

botanika-2_15Jehličnany_titulka