Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Rokaya Maan Bahadur 271015708 Oddělení populační ekologie
Roleček Jan 541126218 Oddělení vegetační ekologie
Rooks Frederick 777125227 Podpora vědy
Rozehnalová Tereza 271015181, 602603073 Podpora vědy
Rumlerová (roz. Marková) Zuzana 271015248 Oddělení ekologie invazí
Růžková Pavla 271015174, 722744415 Podpora vědy
Rydlo Jan Oddělení mykorhizních symbióz
Rydlová Jana 271015333 Oddělení mykorhizních symbióz
Sadílek Jan 530506742 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Sadílková Martina 530506742 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Sádlo Jiří 271015241 Oddělení ekologie invazí
Šálek Petr 271015211 Podpora vědy
Šanda Stanislav 271015168, 702212961 Podpora vědy
Schmickl Roswitha 271015479 Oddělení evoluční biologie rostlin
Schmidt Christoph Stephan 00420-271 015 451 Oddělení mykorhizních symbióz
Schmidt Philipp-André Oddělení evoluční biologie rostlin
Schmidtmayerová Lenka 380720338 Oddělení funkční ekologie
Schnablová Renáta 271015284, 737568598 Oddělení populační ekologie
Sekerka Pavel 271015465, 606637565 Oddělení genofondových sbírek
Šemberová Kristýna Oddělení populační ekologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz