Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Böhmová Alžběta Oddělení evoluční biologie rostlin
Bohutínská (Holcová) Magdalena Oddělení taxonomie
Borovec Ondřej Oddělení mykorhizních symbióz
Bouda Martin 271015347 Oddělení populační ekologie
Brabcová Hana 380720311 Centrum pro algologii
Brabcová Šárka 271015211 Správa Průhonického parku
Brindzák Marek Oddělení populační ekologie
Brůna Josef 271015207 Oddělení GIS a DPZ
Brůnová Marie 271015409 Oddělení ekologie invazí
Burda Jiří 271015235, 606713142 Správa Průhonického parku
Bursíková Anna Oddělení genofondových sbírek
Caklová Petra 271015460, 424 Laboratoře molekulární biologie
Čapková (Janatková) Kateřina 380720379 Centrum pro algologii
Caspers Zuzana 271015465 Oddělení genofondových sbírek
Čejková Šárka 271015236 Oddělení ekologie invazí
Cepák Vladislav 380720311 Centrum pro algologii
Čermák Petr 271015223 Podpora vědy
Čertner (roz. Hanzl) Martin 271015490 Oddělení evoluční biologie rostlin
Charvátová Hana 271015222 Podpora vědy
Chlebnová Jana Správa Průhonického parku

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz