Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Münzbergová Zuzana 271015456 Oddělení populační ekologie
Navrátilová Jana 380720334 Oddělení funkční ekologie
Návratová Eva 380720391 Oddělení funkční ekologie
Nedbalová Linda 380720380, 372 Centrum pro algologii
Nedvědová Martina 271015214 Podpora vědy
Němeček Václav 271015223 Podpora vědy
Ničová Eva 271015304, 364 Oddělení evoluční biologie rostlin
Nováková Zuzana 271015322, 370 Analytická laboratoř
Novoa Perez Ana Oddělení ekologie invazí
Novosád Lukáš Oddělení průtokové cytometrie
Novotná Veronika 271015448, 370 Analytická laboratoř
Odvárková Jaroslava 271015140 Podpora vědy
Opičková Miroslava 271015346, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Ottaviani Gianluigi 384720344 Oddělení funkční ekologie
Palice Zdeněk 271015275 Oddělení taxonomie
Pánková Hana 271015709, 732915014 Oddělení populační ekologie
Parysová Dana 271015406 Oddělení populační ekologie
Paštová Ladislava 271015461 Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie
Paulů Andrea Oddělení populační ekologie
Pejcha Vít 380720391 Oddělení funkční ekologie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz