Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Zbuzková Helena 271015218, 277, 242 Podpora vědy
Zeisek Vojtěch +420271015173 Oddělení taxonomie
Zezulka Štěpán 530506740 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Zezulková Monika 777654972 Oddělení vegetační ekologie
Zima Jan 380720311 Centrum pro algologii
Zítová Hana Oddělení genofondových sbírek
Živná Jaroslava 384721156 Podpora vědy
Zvelebilová Marcela 271015222 Podpora vědy
Zvolenská Soňa 271015346, 457 Oddělení mykorhizních symbióz

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz