Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Kvardová Martina Oddělení vegetační ekologie
Lančová Dana 271015157 Herbář PRA
Langová Veronika 380720391 Oddělení funkční ekologie
Láníková Deana 543211562, 605131799 Oddělení vegetační ekologie
Latzel Vít 217015715 Oddělení populační ekologie
Lekeš Dušan 541126234 Oddělení vegetační ekologie
Lepinay Clémentine Oddělení populační ekologie
Leštinová Lenka 380720365, 392, 384 Oddělení funkční ekologie
Leyer Pavel 380720323 Podpora vědy
Liancourt Pierre Oddělení funkční ekologie
Liblová Zuzana 271015401 Oddělení populační ekologie
Liška (Třeboň) Jiří 380720343 Podpora vědy
Lučanová Magdalena 271015490 Oddělení evoluční biologie rostlin
Lukavský Jaromír 380720315, 382 Centrum pro algologii
Macek Martin 271015278 Oddělení GIS a DPZ
Machač Jiří 271015327 Oddělení mykorhizních symbióz
Macháčková Markéta 271015710 Oddělení genofondových sbírek
Macková Adéla 271015370,448 Analytická laboratoř
Mahelka Václav 271015350 Oddělení evoluční biologie rostlin
Malíček Jiří 271015185 Oddělení taxonomie

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz