Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Suchánková Silvie 541126222 Oddělení vegetační ekologie
Sudová Radka 271015330, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Šulc Václav 271015202 Oddělení GIS a DPZ
Šumberová Kateřina 541126218, 607813269 Oddělení vegetační ekologie
Šurinová Mária 271015401 Oddělení populační ekologie
Švábová Markéta Správa Průhonického parku
Švarcová Markéta Gabriela 271015420, 427 Paleoekologická laboratoř
Švehlová Dana 380720375 Centrum pro algologii
Svitavská Svobodová Helena 271015427, 334 Paleoekologická laboratoř
Svobodová Šárka 271018522 Oddělení taxonomie
Szabó Péter 541126219 Oddělení vegetační ekologie
Tesková Lenka 271015150 Podpora vědy
Tichý Otakar Oddělení genofondových sbírek
Titlová Vlasta 380720366, 368 Centrum pro algologii
Trávníček Pavel 271015490, 417 Oddělení evoluční biologie rostlin
Trmalová Anna Správa Průhonického parku
Tůmová Jana Oddělení genofondových sbírek
Urfus Tomáš 271015416, 460 Oddělení evoluční biologie rostlin
Vašnovská Eva 271015288, 603175767 Podpora vědy
Vašnovská Klára 271015119, 732337518 Správa Průhonického parku

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz