Filtr

Jméno Telefon Pracoviště
Štěpánková Jitka 271015252 Oddělení taxonomie
Střílková Zuzana 271015238 Podpora vědy
Strnadová Zuzana 271015287 Podpora vědy
Strusková Hana 380720332, 386 Analytická laboratoř
Suchánková Silvie 541126222 Oddělení vegetační ekologie
Sudová Radka 271015330, 457 Oddělení mykorhizních symbióz
Šulc Václav 271015202 Oddělení GIS a DPZ
Šumberová Kateřina 541126218, 607813269 Oddělení vegetační ekologie
Šurinová Mária 271015401 Oddělení populační ekologie
Švábová Markéta Správa Průhonického parku
Švarcová Markéta Gabriela 271015420, 427 Paleoekologická laboratoř
Švehlová Dana 380720375 Centrum pro algologii
Svitavská Svobodová Helena 271015427, 334 Paleoekologická laboratoř
Szabó Péter 541126219 Oddělení vegetační ekologie
Tesková Lenka 271015150 Podpora vědy
Tichý Otakar Oddělení genofondových sbírek
Titlová Vlasta 380720366, 368 Centrum pro algologii
Tomášková Gabriela Správa Průhonického parku
Trávníček Pavel 271015490, 417 Oddělení evoluční biologie rostlin
Tůmová Jana Oddělení genofondových sbírek

E-maily zaměstnanců: jmeno.prijmeni@ibot.cas.cz