INFORMACE PRO AUTORY

1.

Text má být srozumitelný i člověku, který se danou problematikou nikdy nezabýval; je určen vzdělaným laikům se zájmem o botaniku. Měl by být zajímavý, čtivý, neměl by být pouze popisný.

   
2.

Délka článku ve formátu textu Times New Roman 12, řádkování 1,5 by neměla překročit 2 stránky A4,
tj. 4 000 znaků bez mezer. V případě nutnosti překročení délky kontaktujte redakci.

   
3.

Formát a styly. Text neformátujte. K zvýraznění některých slov nebo pasáží lze použít kurzívu nebo tučný řez. Nepište celá slova velkými písmeny – ani v nadpisech.

   
4.

Obrázky posílejte v samostatných souborech, uložené ve formátu TIFF, případně JPG nebo GIF (pokud možno využít formáty bez ztrátové komprese při ukládání). K očíslovaným obrázkům připravte popisky opatřené odpovídajícími čísly.

   
5.

Předání článku v elektronické podobě e-mailem drabkova@ibot.cas.cz nebo botanika@ibot.cas.cz

   
6.

Autorská korektura a náhled. Během redakčního zpracování dostane autor svůj text ke korektuře v MS Wordu (po zpracování připomínek a všech redakčních úpravách) a později k náhledu vysazeného textu ve formátu PDF (pro kontrolu vzhledu stránek, obrázků, popisek apod.).

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •