KONTAKTNÍ INFORMACE

BOTANIKA, informační a popularizační časopis

Vydává: Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Adresa redakce: BÚ AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice

Telefon: 271 015 258

E-mail: botanika@ibot.cas.cz

Internet: www.ibot.cas.cz/botanika


Kontaktní formulář

Pro vaše připomínky a dotazy můžete využít kontaktní formulář níže, nebo e-mailovou adresu redakce.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •