OTEVŘENÁ VĚDA V BOTANICKÉM ÚSTAVU


Obr. 1: Do Hoang Diep prezentující svoji práci na soutěži Intel Isef v americkém Phoenixu

Obr. 2: Kamila Machová při sběru vzorků na analýzu rostlinných hormonů

Pod názvem „Otevřená věda“ se skrývá projekt Akademie věd zaměřený především na středoškolské studenty. Celý projekt se snaží přiblížit studentům přírodovědné a technické obory formou jejich vlastního zapojení do vědecké stáže, na kterou se může přihlásit student střední školy nebo vysoké školy (bakalářské studium) na témata z různých vědních oblastí: biologie, chemie, fyzika, astronomie, matematika, informatika, geologie, geografie, ekologie a technika. V našem ústavu máme v letošním roce tři studenty, lépe řečeno studentky, které jsou do projektu Otevřené vědy v rámci biologie zapojeny a pracují pod vedením RNDr. Lenky Záveské Drábkové, Ph.D.

Do Hoang Diep alias Danka Do z příbramského gymnázia pracuje u nás od listopadu 2010 na tématu barcoding a fylogeneze rostlin. Že nevíte, co to je? Nevadí, necháme studentku, ať své téma vysvětlí vlastními slovy: „DNA Barcoding je klíč k levné, snadné a poměrně rychlé identifikaci organismů. Celý princip spočívá ve čtení krátkých standardizovaných úseků, schopných od sebe odlišit organismy na úroveň daných taxonomických jednotek, proto tedy není nutné číst celý genom. Cílem projektu bylo ověření univerzality navržených markerů pro DNA Barcoding (v této práci regiony rpoC1, rpoB geny a psbA-trnH, psbK-psbI a atpH-atpF intergenové spacery), a to aplikací napříč taxony čeledi sítinovité (Juncaceae), a také jejich případné využití pro fylogenetické studie.“ S projektem pod názvem „Čárový kód života – utopie či realita“ se Do Hoang Diep také zapojila do studentské soutěže EXPO Science AMAVET, kde získala první cenu v národním kole a postoupila do mezinárodní soutěže Intel ISEF 2013 ve Phoenixu. Do Hoang Diep se také s tímto projektem účastnila studentské soutěže SOČ XXXV. 2013 (název práce: „DNA Barcode a fylogenetická studie Juncaceae pomocí molekulárních markerů“), kde získala druhou cenu v národním kole za biologii a nominaci do dalších mezinárodních soutěží. Studentka nyní studuje v prvním ročníku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy obor Molekulární biologie a biochemie organismů.

Kamila Machová z pražského gymnázia Nad Kavalírkou od dubna 2012 pracovala na projektu „Molekulární studie glykosyltransferáz uplatňujících se v metabolismu rostlinných hormonů ze skupiny cytokininů“, kde se zabývala získáváním sekvencí úseků dvou genů z rodiny glykosyltransferáz u vybraných zástupců řas, mechorostů, hub a vyšších rostlin. Zjišťovala počty jejich kopií a rozdíly alel v genomu jednotlivých druhů a získané sekvence začleňovala ke známým úsekům používaným pro fylogenetické analýzy. Kamila se v letošním roce účastnila studentských soutěží (EXPO Science AMAVET a SOČ XXXV), kde se umístila na předních místech. Kamila Machová nyní studuje v prvním ročníku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Bioinformatika.

Viktorie Brožová je studentka druhého ročníku oboru Biologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a od konce loňského roku se podílí na projektu „Korespondují molekulární markery a morfologická data? Fylogenetické a evoluční vztahy v řádu šáchorotvaré (Cyperales)“. Tato práce přímo navazuje na dlouhodobé evoluční a fylogenetické studie čeledi sítinovitých prováděné v Botanickém ústavu.

Jste středoškoláci či studenti bakalářského studia vysoké školy a chtěli byste se také podílet na výzkumu v Akademii věd a nevíte jak na to? Pro začátek se stačí podívat na webové stránky projektu Otevřená věda a vybrat si jeden z mnoha nabízených zajímavých projektů.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D. (drabkova@ibot.cas.cz; Taxonomické oddělení)

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •