ČASOPIS BOTANIKA NA VELETRHU VĚDY


Před příchodem prvních návštěvníků

Veletrh vědy v plném proudu

Naše soutěž pro návštěvníky veletrhu

Ve dnech 21.–23. května se konal na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech Veletrh vědy.

Akce byla součástí projektu Akademie věd ČR „Otevřená věda“. Jeho cílem je popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky. Projekt umožňuje středoškolským a vysokoškolským studentům zúčastnit se stáží na pracovištích Akademie věd a spolupracujících univerzitách a vyzkoušet tak ’na vlastní kůži’, jak vypadá vědecká práce v praxi. Své výsledky absolventi stáží prezentovali právě na Veletrhu vědy, vždy jeden den v rámci třídenního programu. Prezentace hodnotila odborná porota. Ta na závěr veletrhu vybrala pět nejlepších účastníků, kteří se budou moci zúčastnit mezinárodní studentské soutěže.

Veletrh vědy ovšem poskytl prostor také prezentacím ústavů Akademie věd a dalších vědeckých pracovišť, vysokých škol a „science center“ a stal se tak největší akcí svého druhu u nás.

Za Botanický ústav jsme na veletrhu prezentovali časopis Botanika a Průhonický park. Pro návštěvníky byly připraveny časopisy a informační materiály o současných aktivitách v parku a na zámku, počítačová prezentace s ukázkami z článků publikovaných v časopise a postery, které navíc odkazovaly k vědeckým projektům Botanického ústavu. Svůj poster tu měly i „naše“ stážistky a vzhledem k tomu, že se na stánku střídaly s pracovnicemi Průhonického parku, měly možnost hovořit s návštěvníky i o své práci. Řada příchozích se nechala zlákat k malé soutěži v poznávání rostlin. Nejúspěšnější z nich získali předplatné časopisu na letošní rok, ostatní cenu útěchy – propisku s logem časopisu.

Po celou dobu veletrhu byl zajištěn doprovodný program, který probíhal paralelně ve dvou přednáškových sálech a mobilním planetáriu. Většina vystavovatelů zvolila interaktivní formu prezentace – návštěvníci si tak mohli vyzkoušet nejrůznější pokusy, počítačové aplikace, prohlédnout si historické i nejmodernější přístroje, zapojit se do připravených soutěží… Ti odvážnější se mohli (velmi zblízka) seznámit třeba se strašilkou ďábelskou a na závěr ochutnat molekulární drink.

Během tří dnů navštívilo Veletrh vědy sedm tisíc lidí, což předčilo očekávání organizátorů, ale naštěstí neohrozilo bezproblémový průběh akce. Ve všední dny dopoledne přicházely na výstaviště především školní výpravy, odpoledne a v sobotu rodiny s dětmi, ale v souhrnu byly mezi návštěvníky zastoupeny všechny věkové kategorie. Atmosféra byla po celou dobu velmi pozitivní a příjemná. Opravdu výjimečně se někdo z návštěvníků nudil nebo byl nespokojený.

Letošní ’blízké setkání s vědou’ bylo myslím velmi úspěšným příspěvkem ke 125. výročí, které si v tomto roce připomíná Akademie věd.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autorka:
Gabriela Bjalkovská (botanika@ibot.cas.cz; redakce časopisu Botanika)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •