VZÁCNÍ KRÁTKOVĚCÍ TRPASLÍCI V BOTANICKÉ ZAHRADĚ – 2. DÍL


Obr. 1: Stozrník lnovitý (Radiola linoides) je nenápadná rostlinka z čeledi lnovitých (Linaceae) s těžištěm výskytu v západní a jižní Evropě. U nás přežívá na několika málo lokalitách převážně v rybničních oblastech na písčitých obnažených dnech rybníků, nebo okrajích vlhkých písčitých polí.


Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni se v mnoha ohledech vymyká „klasickým“ botanickým zahradám. Přestože je rozlohou malá, pečuje o velké množství druhů. Zvláštní postavení mezi nimi mají drobné jednoleté rostlinky, které návštěvníka obvykle na první pohled nezaujmou a jejichž krása vynikne až téměř „pod lupou“.

Zatímco v předchozím čísle jsme se podrobněji seznámili s několika drobnými druhy ze skupiny jednoděložných rostlin a s primitivnějšími rostlinami dvouděložnými, v tomto čísle se zaměříme na další dvouděložné rostliny. Jako druhy popisované minule i ony jsou velmi drobné, jednoleté a obývají přechodně se objevující stanoviště, jako jsou obnažená rybniční dna, říční náplavy či vlhká písčitá pole. Často nás překvapí drobnými, ale přesto obdivuhodně stavěnými květy.

Obr. 2: Kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma) patří do čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae). Jedná se o středoevropsky rozšířený druh s těžištěm rozšíření v rybničních oblastech jižních a západních Čech, kde tato nápadně kvetoucí rostlinka provází obnažená písčitá rybniční dna a písčité břehy rybníků.

Obr. 3: Drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis), další zástupce čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae), je druh vázaný na štěrkové říční náplavy západní a jižní Evropy. U nás se vyskytuje na hranici svého rozšíření ojediněle na náplavech Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí a je bezprostředně ohrožený stavbou zdymadel a dalším splavněním Labe.


Obr. 4: Nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum) z čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae) je druhem západní a jižní Evropy, ohrožený v celém svém areálu. U nás přežívá na několika lokalitách převážně v Třeboňské a Českobudějovické pánvi.

Obr. 5: Drobíšek nejmenší (Centunculus minimus) z čeledi provosenkovitých (Primulaceae) je drobná, svým habitem drchničce podobná rostlinka, s rozsáhlým areálem v Evropě, Malé Asii i Severní Americe. U nás roste vzácně na obnažených rybničních dnech, březích rybníků, vlhkých polích i mokrých písčitých půdách.


Obr. 6: Puštička pouzdernatá (Lindernia procumbens), náš jediný druh převážně v tropech a subtropech zastoupené čeledi puštičkovité (Linderniaceae), je drobná rostlinka s květy připomínajícími malý hledík, s rozsáhlým areálem od západní Evropy až po východní Asii. U nás má těžiště svého výskytu v Třeboňské pánvi, ale i zde se vyskytuje velmi vzácně. Jedná se o druh celoevropsky chráněný.

Obr. 7: Protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteoalbum) patří do čeledi hvězdicovitých (Asteraceae) a je druhem rozšířeným v jižní a střední Evropě, Přední Asii, Africe, Austrálii a Oceánii. U nás byl kdysi poměrně hojný, dnes však vlivem omezení letnění rybníků a eutrofizace stanovišť rostoucí pouze na několika málo lokalitách hlavně v jižních a západních Čechách.

Popularizace Sbírky vodních a mokřadních rostlin probíhá za podpory Strategie AV21 programu ROZE.

Autorka:
Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. (Sbírka vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR, Třeboň; Oddělení funkční ekologie; jana.navratilova@ibot.cas.cz)


     

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •