PAMÁTKOVÁ OBNOVA PODZÁMECKÉHO ALPINA – REALIZACE

Obr. 1: Červenec 2015 ► listopad 2015

V prvním čísle roku 2015 jsme čtenáře časopisu Botanika informovali o plánované památkové obnově podzámčí Průhonického parku, která se v průběhu podzimu 2015 posunula do fáze realizace stavební části projektu. Obnovné práce byly započaty rozsáhlou přípravou území, jejíž zásadní součástí bylo sice nepopulární, nicméně nezbytné kácení přestárlých, poškozených, druhově nebo kompozičně nevhodných dřevin a pěstební ošetření ponechávaných stromů a keřů včetně zmlazení hlubokým řezem. Nově odhalené skalní výchozy byly očištěny. Na plochách s velkým sklonem terénu bylo aplikováno zpevnění svahů pomocí latí. Realizační firma rovněž započala s opravami kamenných opěrných zídek. V předstihu byl u dodavatelů zajištěn rostlinný materiál pro rozsáhlé výsadby – bude vysázeno 33 977 kusů rostlin (23 stromů, 3 020 keřů, 934 růží, 2 849 půdopokryvných dřevin, 39 popínavých rostlin, 19 838 trvalek, 7 274 cibulovin).

Souběžně byla zahájena příprava nového informačního systému pro tuto část parku.

Vytvářený informační systém bude návštěvníkům, badatelům a odborné veřejnosti zprostředkovávat interaktivní formou podrobné informace o taxonech, klimatických podmínkách, kompozici a dalších prvcích podzámeckého Alpina.

Obr. 2: Říjen 2015 ► leden 2016
Obr. 3: Říjen 2015 ► leden 2016

V následujících měsících se plánuje zejména dokončení oprav na opěrných zídkách, vybudování odpovídající cestní sítě včetně schodišť, osazení konstrukcí a mobiliáře a provedení výsadeb rostlin.

Projekt bude ukončen slavnostním otevřením nového návštěvnického okruhu podzámeckým Alpinem.

Autorka:
Ing. Kateřina Smutná (Správa Průhonického parku; katerina.smutna@ibot.cas.cz)