Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
IAA6005603 Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě. 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 01/2019 - 12/2022
Obnova hadcových borů a perialpidksých borů
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
Premium Academie pro J. Klimešová
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
grant na BF JčU České Budějovice
COST E38 Woody roots processes
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae